Bengt Olav Olsen

Bengt Olav Olsen

Bengt Olav er seniorkonsulent i Capgemini. Han jobber med Cobol-programmering og konfigurasjonsstyring på stormaskinplattformen og har siden 2009 jobbet på NAV Infotrygd og NAV Økonomisystemer.