Bengt Olav Olsen

Bengt Olav Olsen

tietoEVRY

Bengt Olav var tidligere seniorkonsulent i Capgemini. Han jobber med Cobol-programmering og konfigurasjonsstyring på stormaskinplattformen og NAV Infotrygd og NAV Økonomisystemer.

Bengt Olav Olsen er medlem av faggruppen Stormaskin