Bente Skattør

Bente Skattør jobber med IT i Oslo politidistrikt, blant annet med hvordan AI kan brukes som verktøy for etaten.

DNDs ildsjel Bente Skattør er den som gir IT-rådene til politimesteren i Oslo Politidistrikt. Bente er også en av ildsjelene i faggruppen Kultur, kompetanse og digitalisering (KKD).

Bente er medlem av faggruppen Kultur og ledelse