Britt Eva Bjerkvik Haaland

Britt Eva Bjerkvik Haaland

Sopra Steria

Britt Eva Haaland er Consulting Senior Manager hos Sopra Steria hvor hun jobber med informasjonssikkerhet og personvern. Hun har tidligere blant annet jobbet i statens kompetansemiljø for informasjonssikkhet og i helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Britt Eva Bjerkvik Haaland er medlem av faggruppen Informasjons­sikkerhet (Sør-øst)