Charlotte Lindberg

Seniorrådgiver divisjon for offentlige anskaffelser, Avdeling for prosess | DFØ

Charlotte har vært porteføljeansvarlig for SSA-ene de siste 3 årene. Hun er jurist og prosjektleder for SSA-Sky og lille sky.