Dalbir Singh

Data Engineer hos arbeidsgiver Veni Energy Group

Som testutvikler har jeg bidratt med automatisering av tester i forskjellige faser av utviklingsprosessen (regresjonstesting, sprinttest mm.). Med dette har også ytelsestesting, load/stress-testing og performancetesting vært en del av ansvaret, i tillegg til å kunne påta seg utvikler-oppgaver både back-end og front-end. Internt i selskapet er jeg svært aktiv i teknisk faggruppe og både holder kurs og underviser i automatisering og bruk av ulike testverktøy. Videre har jeg vært aktiv i henhold til opplæring av nye ressurser i prosjekter.

Som testleder har utarbeidelse av testplan, etablering/koordinering av teststrategi, samt analysering, estimering, rapportering og risikovurdering vært blant de viktigste oppgavene jeg har utført hos kundene. Fokus på kundekontakt og kommunikasjonen med prosjektets interessenter har også vært en stor del av ansvaret.

Scrum og Kanban er utviklingsmetodikkene det har blitt jobbet mest i, med metodikker som BDD og TDD. Hyppige leveranser og kommunikasjon på tvers av funksjonsområder har vært essensielt i prosjektene jeg har vært i (spesielt i offentlig sektor), og jeg beskrives av kundene som en teamplayer.

I tillegg til å være konsulent underviser jeg i IT-fag på universitets- og- høyskolenivå. Holder også jevnlig forskjellige kurs for våre ansatte i blant annet programmeringsspråk, utviklingsrammeverk og testverktøy. Ved å dele min erfaring med de andre konsulentene ønsker jeg å bidra til at de blir solgt til prosjekter der kompetansen jeg har holdt kurs i er etterspurt.