David Aas Correia

David jobber som arkitekt i avdeling for datainnsikt og leder Azure Data faggruppe hos Inmeta.