Eirik Gulbrandsen

Datatilsynet. Styremedlem og internasjonal kontakt i NORDE

Eirik Gulbrandsen er sterkt engasjert i IT-sikkerhet, både som ildsjel i Dataforeningen og profesjonelt.

Eirik er medlem av faggruppene AI (Kunstig intelligens) og NORDE Norsk råd for digital etikk