Eirik Gulbrandsen

Senioringeniør, Datatilsynet

Eirik Gulbrandsen er senioringeniør i Datatilsynets avdeling Teknologi, Analyse og Sikkerhet. I Datatilsynet jobber han blant annet med å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet, i tillegg til arbeid med tilsyns- og avvikssaker spesielt innen juss, politi og forsvar. Han er også delprogramleder i Datatilsynets Sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens.

Gulbrandsen har over mange jobber arbeidet med problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet, skytjenester, kunstig intelligens og overvåking med bakgrunn fra internasjonale selskaper som IBM, CA og Arrow, har vært fagjournalist i Computerworld og leder Dataforeningens arbeidsgruppe for AI / Kunstig Intelligens.

Eirik er medlem av faggruppen AI (Kunstig intelligens)