Ernst Erik Hempel

Overingeniør, Institutt for Bygg og Energiteknikk

Ernst Erik er medlem av faggruppen Bygg, anlegg & eiendom