Ernst Erik Hempel, Oslo MET

Overingeniør, Institutt for bygg- og energiteknikk, OsloMet

LinkedIn