Ernst Erik Hempel

Overingeniør, Institutt for bygg- og energiteknikk, OsloMet

LinkedIn