Espen Hetty Carlsen

Direktoratet for e-helse

Espen Hetty Carlsen er områdeansvarlig for digitalisering av legemiddelområdet i Direktoratet for e-helse. Espen har bred erfaring fra offentlig og privat sektor innenfor e-helse.