Fiona Marie Ring Østensvig

Direktoratet for e-helse

Fiona jobber som seksjonsleder i Direktoratet for e-helse, seksjon testledelse. Hun har 20 års erfaring fra software-bransjen og hun brenner for test som fagdisiplin.

Fiona er leder av faggruppen Software Testing (SWT)