Frode Sæter

Frode Sæter

FLO

Frode er avdelingsdirektør i juridisk avdeling FLO-Stab. Hans hovedarbeidsområde er rettslige spørsmål knyttet til IKT og teknologianskaffelser samt tvisteløsning og immaterialrett.

Frode Sæter er medlem av faggruppen IT-kontrakter