Frode Sæter

Frode Sæter

Frode er avdelingsdirektør i juridisk avdeling FLO-Stab. Hans hovedarbeidsområde er rettslige spørsmål knyttet til IKT og teknologianskaffelser samt tvisteløsning og immaterialrett.