Geir Kristian Hansen

Enterprise architect, Direktoratet for e-helse