Geir Kristian Hansen

Fagansvarlig virksomhetsarkitektur, KS