Geir Rino Wilhelmsen

Geir Rino Wilhelmsen

DnB

Geir Rino er Senior Teknisk Arkitekt/SME Stormaskin Infrastruktur i DNB. Han har over 30 års erfaring med Stormaskin, som systemprogrammerer og konsulent.

Geir Rhino er leder av faggruppen Stormaskin