Goud Helge Homme Fjellheim

Partner, Haavind

Goud Helge Homme Fjellheim er spesialisert innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og prosedyre. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2007.

Goud har bred erfaring med rådgivning på alle stadier i anskaffelsesprosessen og med rettssaker om midlertidig forføyning og erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse.