Gro Ellegaard, Sjefskonsulent, Sogeti Norge AS

Gro har over 30 års erfaring som testleder og prosjektleder, hun har også jobbet som endringsleder (Change Manager) og produksjonsplanlegger (Release Mananager).

Hun har omtrent like lang erfaring som kunde og leverandør.

Gro har jobbet med de fleste typer IT prosjekter og forvaltnings-prosjekter. Både i rene teknologiprosjekter og i prosjekter knyttet til utvikling av de fleste type løsninger. Hun er sertifisert i ISTQB, Prince 2, PMI og flere ITIL moduler.

Hun har vært ansatt i Sogeti siden mars 2018. Tidligere arbeidsforhold omfatter: EVRY, Mattilsynet, Norsk Tipping, Helse Sør-Øst, IBM, Digital, Hewlett Packard og STK.

Gros tips til testlederrollen:
• Forstå ditt mandat i de ulike prosjektene/forvaltningsløpene
• Planlegg, rapporter, dokumenter
• Prioriter basert på Risiko
• Samle folk til Test workshops (Testlab)