Håkon Jendal

Håkon jobber som løsningsarkitekt i NAV. Hans hovedfokus er på digital samhandling mellom NAV og andre virksomheter, og på utvikling og rett bruk av offentlig fellesfunksjonalitet.

Håkon har jobbet med integrasjon/digital samhandling de siste 15 årene i Politiet, Statens vegvesen og NAV.