Håkon Olsen, leder DNV Accelerators satsning på operative cybersikkerhetstjenester