Håkon Røstad, Virksomhetsarkitekt, NAV

Håkon har vært virksomhetsarkitekt i NAV siden 2015. I NAV har han jobbet med digitalisering og overgang fra prosjekter til produktutvikling