Heidi Liv Tomren

Heidi Liv er rådgiver for plan, bygg og geodata-området i KS Forskning, innovasjon og digitalisering.

Liv Heidi har hatt ansvar for utvikling av ny produktstandard for ePlanSak og eByggeSak. Gjennom strategisk råd jobber KS i samarbeid med kommuner og statlige samarbeidsparter med utvikling av digitalt økosystem for plan, bygg og geodata-området. Heidi Liv er ansvarlig for strategisk råd. 

LinkedIn