Helle Astrid Stedøy, Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Helle Stedøy er Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet.

Hun har siden starten av 2020 jobbet med nasjonal arkitektur, felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling, sammenhengende tjenester og nasjonal verktøykasse for deling av data. Hun har tidligere jobbet i universitet og høyskole sektoren der hun blant annet jobbet med virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet, prosjektledelse og ledet seksjon for brukerstøtte. Helle er opptatt av å gjøre arkitektur forståelig, relevant og anvendbart for alle som jobber med digitalisering.