Ingrid Schjølberg

Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk NTNU

Ingrid er professor i marin robotikk, mor til tre, og glødende opptatt av samhandling mellom samfunn, menneske og maskin. Vi er overbevist om at riktig utvikling og bruk av teknologi, skal bidra til at vi når FNs bærekraftsmål.