Jan Erik Augestad

Leder Teknologitjenester, Sykehusapotekene HF

Jan Erik er medlem av faggruppen Service Management