Jan Raae

Forsvaret

Jan jobber i konsernjuridisk stab i Forsvarets logistikkorganisasjon. Han har mer enn 20 års erfaring med offentlige anskaffelser og kontrakter, hovedsakelig innen IT-området.

Jan er medlem av faggruppen IT-kontrakter