John Ole Norlemann

Knowit Impact

John Ole er Seniorrådgiver virksomhetsarkitektur hos Knowit Impact. Han er en erfaren virksomhetsarkitekt med lang fartstid i ulike bransjer, som virksomhetsarkitekt, rådgiver, coach og mentor. Han brenner for at en virksomhetsarkitekturfunksjon skal gi konkret og målbar verdi for virksomheten.