Johnny Stuen

Produksjonsdirektør / Director of production hos Renovasjons- og gjenvinningsetaten - Oslo kommune / Waste Management Agency, City of Oslo