Jon Leirdal

Sjefsingeniør / Virksomhetsarkitekt, Statens Vegvesen