Jørgen Petersen (Foto: Linkedin)

Jørgen Petersen

PROMIS AS

Jørgen er Adm. Dir. i Promis og han er en erfaren kvalitetssikrer og leder med spisskompetanse på prosjektledelse, kontraktsutarbeidelse, anskaffelsesprosesser, usikkerhetsanalyser og kvalitetssikring.  Han har videre svært god kunnskap om IT-kontrakter, både Dataforeningens og Statens standardavtaler, gjennom å ha vært ansvarlig for utarbeidelsen av Dataforeningens kontraktsstandarder fra før år 2000. Jørgen har utarbeidet og holdt en rekke kurs i både PS2000, andre kontraktsstandarder og i styring av smidige prosjekter (ITPP).

Jørgen er leder av faggruppen IT-kontrakter