Kaja Sønslien

Senior Consultant, Sopra Steria

Jobber som senior konsulent innen informasjonssikkerhet, risiko og personvern i Sopra Steria. Er opptatt av samspillet mellom fagområdene, og hvordan man bør jobbe for å løfte nivået til «godt nok» ved å bygge gode prosesser og kultur.

Kaja er medlem av faggruppen Informasjons­sikkerhet (Sør-øst)