André Istad Johansen og Karen Anne Rekkedal

Partner, Selmer AS

André Istad Johansen

André Istad Johansen er partner i Advokatfirmaet Selmer AS. André er en av Norges fremste eksperter på arbeidsrett, og kjenner IT-bransjen godt gjennom mange år som rådgiver innenfor arbeidsrett inn mot ulike aktører i bransjen.

Karen Anne Rekkedal

Karen Anne Rekkedal er partner i Advokatfirmaet Selmer AS og er faglig ansvarlig for regelverket for offentlige anskaffelser. Karen Anne har bred bransjeerfaring, og har arbeidet mye med anskaffelsesprosesser knyttet til IT-leveranser, både for leverandørsiden og oppdragsgiversiden.