Kari Nysted, Utviklingssjef, IMDi

Kari har 20+ års erfaring med å jobbe i teknologiposisjoner, med fokus på å bygge bro over mennesker, systemer og organisasjoner ved hjelp av prosess, arkitektoniske midler for å kommunisere og legge til rette for endring.

– Endringsledelse
– Program ledelse
– Bridging People, Systems and Organization
– Bedriftsarkitektur
– Prosessdesign og implementering
– Prosjektledelse
– Executive Coaching
– Lederskapsutvikling

Hun har sterkt fokus på innovativ ledelse i endringsprosesser. Tidligere erfaring inkluderer implementering av endringsprosess som Microsoft Solution Framework Process og Team-modeller i utviklingsteamet. Tilpasning av internasjonale standarder for å passe til en bestemt organisasjon / formål: MSP (Managing Successful Programs), MoP (Management of Portfolios) og TOGAF (The Open Group Architecture Framework).

Styrker i å forstå helheten, oppdage essens og løsninger i utfordringer, fleksible og tilpasningsdyktige, endre og se forskjellige perspektiver, føre prosessen fremover, lytting på flere nivåer, positiv tilnærming til enhver utfordring.