Kim Wikan Barth

Leder for merkevare og merkevareopplevelse i Gjensidige Kim Wikan Barth, merkevaresjef i Gjensidige, var tidlig ute med å knytte sammen kundeorientering og merkevarebygging.

Kim has had several different positions in Gjensidige, most recently as Head of Brand and Brand Experience. In his current position he has sought to unify brand management with customer orientation and customer experience management. At Gjensidige he has worked with the entire width of measures necessary to secure real customer orientation of an organization; everything from strategy, service design, CEM, product and service development, distribution, organization and management culture, incentive models and KPI structures. Kim holds a Master’s degree from Leeds University Business School in Advertising and Marketing

Leder for merkevare og merkevareopplevelse i Gjensidige

Kim Wikan Barth, merkevaresjef i Gjensidige, var tidlig ute med å knytte sammen kundeorientering og merkevarebygging. Han har vært en pådriver for dette som et strategisk veivalg for selskapet. Det har vært en kulturell reise ved hjelp av strategi og nye arbeidsmetoder. Gjensidige var svært tidlig ute med å adoptere tjenestedesign og Design Thinking, og har brukt metodene, verktøyene og mindsettet til å bygge en kundeorientert kultur som nå gjennomsyrer hele organisasjonen.