Kjetil Kalager

Kjetil er VP for AI Lab and executive advisor i Amesto Nextbridge.