Kristin Lunde Sørdal

Produktansvarlig Kommuneforlaget AS

Kristin Sørdal er produktansvarlig i KF som leverer innhold og digitale løsninger til samtlige norske kommuner og fylkeskommuner. Hun har bred erfaring fra kommunesektoren, brenner for gode brukeropplevelser og deling av data. Sørdal er opptatt av å lage produkter som kombinerer integrasjoner og bruk av data på en slik måte at det blir enkelt for kommuneansatte å ta i bruk relativt kompleks teknologi hvor målet er å forenkle kommunikasjon, automatisering og arbeidsprosesser.