Leonora Onarheim Bergsjø

Universitetet i Oslo

Leonora Onarheim Bergsjø er PhD ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er forfatter og forsker på digital etikk. Hun leder NORDE Norsk råd for digital etikk.

Leonora er leder av faggruppen NORDE Norsk råd for digital etikk