Linn Siri Overaae

Relasjonsbygger og forretningsutvikler, Miles

Linn Siri er leder av faggruppen Trondheim Agile