Magnus Namork

Senior Testingeniør i Testify

Magnus Namork er utdannet sivilingeniør innen elektronikk fra NTNU. Har jobbet 10 år med testing innenfor luftfart og flynavigasjonssystemer. Har stor interesse for testautomatisering og bruk av ny teknologi innenfor test.