Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge