Mari Vestre

Seniorrådgiver divisjon for offentlige anskaffelser, Avdeling for prosess | DFØ

Mari har jobbet med SSA i 20 år, hun er teknolog og har laget leveransemodellen både for SSA-Sky og SSA-Lille Sky.