Mari Vestre | Seniorrådgiver Divisjon for offentlige anskaffelser, Avdeling for prosess | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Mari Vestre fra DFØ har jobbet med SSA i 20 år, hun er teknolog og har laget leveransemodellen i SSA-Sky.