Maria Bartnes, forskningssjef, SINTEF Digital

Maria er forskningssjef ved SINTEF Digital - leder for Software Engineering, Safety and Security.

Jeg har en PhD i informasjonssikkerhet, og i PhD-prosjektet mitt studerte jeg hvordan cyberangrep håndteres i kraftbransjen, og beredskapsøvelser – hvordan et selskap både kan forberede seg best mulig og lære godt av både hendelser og øvelser. Jeg er opptatt av sikkerhetskultur, og hvordan IT-løsninger må lages på en sånn måte at brukeren skjønner hvordan de skal brukes riktig, og samtidig ikke har det hele og fulle ansvaret for å hindre alvorlige cyberangrep. Og jeg er opptatt av personvern, balansen mellom både sikkerhet, personvern og brukeropplevelse – og hvordan vi kan utvikle teknologi for et bedre samfunn.