Maria Sæther

Maria Sæther

Til daglig leder for Inmeta i Trondheim og har jobbet med data innsikt og analyseløsninger i 20 år. Les mer

Opptatt av at organisasjoner tar i bruk tilgjengelige data for ny innsikt, beslutningsstøtte og virksomhetsutvikling. Mer fokusert på forretningsverdi enn teknologi, men de går gjerne hånd i hånd. Har hjerte for Trøndelag og er opptatt av å skape en arena for utveksling av ideer og løsninger i regionen.