Marianne Hove Solberg, IT-sikkerhetsansvarlig, Helse Midt-Norge IT

Marianne er informasjonssikkerhetsansvarlig i Hemit HF.

Hun har det overordnede faganansvaret for informasjonssikkerhetsarbeidet i Hemit, og det strategiske og forvaltningsmessige ansvaret for styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern. Marianne har videre ansvar for planlegging og koordinering av faglig utvikling og opplæring innen informasjonssikkerhet i virksomheten, og sørger for at ledelsen til enhver tid har et oppdatert risikobilde. Hun er Hemits representant inn i de regionale og nasjonale fagnettverkene for informasjonssikkerhet i spesialisthelsetjenesten.