Marie Edin Solheim

Adjunkt på Storhamar videregående

Marie Edin Solheim er adjunkt og yrkesfaglærer på Helse og oppvekstfag, XR koordinator, inspirator og motivator. Hun har brennende engasjement og interesse for bruken av ny teknologi i undervisningen og universell utforming. Jobber som lærer på  og benytter VR briller, Kunstig Intelligens, 360 videoer, 3Dprint og design i egen undervisning.

Marie er medlem av faggruppen Fremtidens digitale borger