Martin Jonassen

Martin Jonassen har over de siste 20 årene vært en av de ledende kompetansene innen HR-teknologi i Norge. Gjennom sitt uavhengige konsulentselskap har han gitt råd til de største selskapene i Norgen innenfor lønns- og personaldatasystemer, og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget.