Martin Smestad Hansen

Rådgiver, teknologi og kommunikasjon, Smest AS

Martin er opprinnelig teknologikonsulent. Han har jobbet med utvikling, kommunikasjon, innhold og designprosesser i 25 år. To av de tre barna hans er i barnehagealder, og han ønsker å kunne legge til rette for at de kan lære seg digital- og generell livskompetanse, slik at de vil mestre fremtiden på en god måte. Intet mindre!

Martin er medlem av faggruppen Fremtidens digitale borger