Mehmet Naci Akkøk

Entrepreneur med erfaring fra industrien, akademia og forskning

Mehmet Naci Akkøk, PhD (Dr.Scient.) er en entrepreneur med over 40 års erfaring fra industrien, akademia og forskning. Han leder forskning og utvikling innen vitenskapelig korrekt (ikke hallusinerende) kunstig intelligens særlig innen bioteknologi (drug development), samt bruk av kunnskapsbaser (eller semantisk teknologi) sammen med eksisterende “Large Language Models”. Han har vært med i Dataforeningen lenge, og var styremedlem i Dataforeningen Sør-Øst inntil nylig, men valgte å bli med i faggruppen AI (kunstig intelligens) i Den norske dataforening. 

Mehmet Naci er medlem av faggruppen AI (Kunstig intelligens)