Minh Nguyen

Founder / CEO / Quality Engineer, Questigate

Han har over 20 års arbeidserfaring innenfor test og kvalitetssikring. Har hatt operative roller med ansvar for testledelse, funksjonell/teknisk testutførsel, rådgivning og prosjektledelse innenfor bransjer som telekommunikasjon, bank/finans, detaljhandel og offentlig forvaltning. Minh er opptatt av å sikre rett programvarekvalitet gjennom testing og smidige tilnærminger og gjerne med anvendelse av teknologi som AI/Maskinlæring for å oppnå smart testing.

Av formell bakgrunn er Minh utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i programvarekvalitet og erfaringsbasert læring fra NTH/NTNU. Minh sitter også i styret for Den Norske Dataforening (DND) faggruppe Software Testing og har vært både leder og medlem i programkomiteen for flere DNDs Odin konferanser og nettverksmøter. Har også holdt flere foredrag på nettverksmøter, CIO Testforum og Odin konferanser. 

Minh er medlem av faggruppen Software Testing (SWT)