Mirela Divic, Agile Coach, Systek AS

Mirela er gruppeleder for Prosjektledelse og Rådgivning, og styrer gjerne store prosjekter med mange interessenter.

Hun er ansvarsfull, engasjert, og strukturert. Og ikke minst er hun detaljorientert; hun spotter seriøst mer enn hva det blotte øyet kan se!