Morten Dyndahl

Senior Testengineer, Capgemini Sogeti Trondheim

Morten startet sin karriere som utvikler i 1984, og har nå ca 40 års erfaring fra IT-bransjen

De siste 12 årene har han jobbet med test og QA innenfor IT, blant annet testautomatisering, rådgivning, ikke-funksjonelle tester og testledelse.

Morten jobber i dag som testutvikler, og er pr. nå testansvarlig i et nasjonalt prosjekt, og har som hovedoppgave å administrere team og utvikle ende-til-ende-tester i Playwright, Python og Postman, og sørge for at løsningen har god kvalitet.

Interessen for AI-baserte metoder og verktør er stor, men tenker at  vi ikke må glemme  testeren og testlederens rolle i bygging av kvalitet inn i nye programvaresystemer