Nard Schreurs

EHiN. Medlem i ekspertgruppen Helse i NORDE

Nard er medlem av faggruppen NORDE Norsk råd for digital etikk